باطری دزدگیر اماکن ، در گذشته دزدگیر های اماکن و سیستم های امنیتی که دارای باطری بک آپ نبودند براحتی با قطع برق کارایی خود را از دست می دادند و از این رو دزدگیر های اماکن و سیستم های امنیتی جدید دارای قابلیت اتصال به باطری پشتیبان هستند.

استفاده از باطری سبب می شود به محض قطع برق باطری دستگاه بصورت موازی وارد جریان شده و هیچ وقفه ای در این زمینه صورت نگیرد و دستگاه بدون هیچ نقصی به کار خود ادامه دهد .

اگر در امورد باطری دزدگیر اماکن اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید