چشم خطی یک جفت سنسور (فرستنده و گیرنده) مادون قرمز نامرئی می باشد که دو طرف دیوار ها، ورودی و هر جائی که مد نظر مالکین باشد نصب میشود و لحظه ورود غیر مجاز اشعه بین دو سنسور قطع شده و رله خروجی سنسور، فرمان آلارم و شماره گیری اتوماتیک رابه دستگاه مرکزی اعلام سرقت صادر میکنند.

چشم ها یا رادارهای پرده ای هم مشابه همین مکانیسم عمل می کنند

چشم وزنی ، یا رادار های وزنی عملکردی همانند چشم های الکترونیکی دزدگیر اماکن دارند با این تفاوت که می توانند فقط نسبت به اجسام حجیم ، حساس باشند.

اگر در مورد چشم خطی و یا چشم های وزنی اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید