تلفن کننده های اتوماتیک هنگام شروع بکار دزدگیر همه اتفاقات محل نصب را از طریق پیام صوتی یا ارسال پیامک فارسی به کاربر اطلاع می دهد…

اگر در مورد تلفن کننده های اتوماتیک اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید