ردیاب موتور سیکلت
ردیابی آنلاین به وسیلهSMSبدین صورت که با ارسالSMSبه دستگاه ردیاب موتور سیکلت مکان جغرافیایی دستگاه را برای شما ارسال می کند. و شما می توانید از طریق موبایل یا کامپیوتر مکان مورد نظر را مشاهده کنید.

ردیابی از طریق سایت بدین صورت که شما اینترنت سیم کارت داخل دستگاه ردیاب موتورسیکلت را فعال کرده و وارد سایت می شوید و موقعیت جغرافیایی دستگاه ردیاب را هر جا که باشد به صورت آنلاین مشاهده می کنید. همچنین سایت قابلت های زیادی از جمله تعریف محدوده مورد نظر و تعریف سرعت مجاز را دارد که در صورت خارج شدن از محدوده به شماSMSمی دهد. همچنین می توانید گزارش گیری از روزها و ماه های قبل نیز داشته باشید که دستگاه در چه مکان هایی قرار داشته است.

اگر در مورد ردیاب موتور سیکلت اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.