ردیاب ویژه
یک دستگاه کوچک الکترونیکی می باشد که در جایی مخفی شده و اگر شخص یا خودرو یا بار حمل کننده آن حرکت کند تمامی مسیرهای آن را ضبط کرده و برای کاربر آن ارسال میکند. به زبان ساده تر ردیاب مکان اختفای حامل خود را به کاربر نشان میدهد.

اگر در مورد ردیاب ویژه اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید

هیچ محصولی یافت نشد.