NVR ان وی آر ، را به زبان ساده میتوان معادل سرور در سیستم مداربسته شبکه معرفی کرد. NVR تمامی وظایف DVRرا در سیستم مداربسته شبکه بر عهده می گیرد. در کنار آن می توان در صورت POE بودن از این دستگاه به عنوان منبع تغذیه دوربین ها نیز استفاده نمود. برخی وظایف NVR در سیستم شبکه عبارتند از:

ضبط تصاویر دوربین های IP متصل به NVR
ایجاد امکان مشاهده تصاویر به صورت یکپارچه
ایجاد امکان تنظیم تصاویر و خصوصیات ضبط تصاویر
تغذیه دوربین ها در صورت POE بودن NVR و دوربین ها
ایجاد امکانات مرتبط با پردازش تصویر

NVR را معمولا از جنبه های مختلفی طبقه بندی می توان کرد. مهمترین این جنبه ها تعداد کانال ها و پهنای باند ورودی دستگاه NVR است. مقدار پهنای باند ورودی دستگاه مشخص می کند دستگاه امکان پردازش چه حجمی از اطلاعات را خواهد داشت. این خصوصیت زمانی اهمیت دارد که شما بخواهید دوربین های با کیفیت تصویر خیلی بالا را به دستگاه وصل کنید. در این صورت نیاز خواهید داشت ترافیک شبکه را محاسبه کرده و سپس NVR مناسب را انتخاب می کنید.

اگر در مورد ان وی آر NVR اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید