ددکتور دود (Smoke Detector) یا همان حسگر دود، یکی از اجزای مهم سیستم دزدگیر و اعلام حریق است. عملکرد آن در دزدگیر به منظور تشخیص حریق و اعلام آن به صورت سریع و موثر استفاده می‌شود. نحوه عملکرد ددکتور دود در دزدگیر به شکل زیر است:

1. تشخیص دود: دتکتور دود با استفاده از سنسورها و تکنولوژی‌های مختلفی مانند سنسورهای نیوزام، اپتیکال و یا یونیزاسیون، حضور دود را در فضا تشخیص می‌دهد. این سنسورها به واکنش دود با تغییرات ازجایی، اپتیکی یا الکتریکی حساس هستند.

2. ایجاد هشدار: پس از تشخیص حضور دود، دتکتور دود هشداری را فعال می‌کند. این هشدار می‌تواند شامل صداهای هشداردهنده، اعلام صوتی، نورهای هشداردهنده و یا هر ترکیبی از آنها باشد. هدف ایجاد هشدار اولیه است که به ساکنان محل مورد نظر اطلاع داده شود و زمان کافی برای اقدامات امنیتی و خروج از محل فراهم شود.

3. اعلام به مرکز کنترل: هشدار تشخیص حریق و اعلام آن توسط دتکتور دود به مرکز کنترل دزدگیر ارسال می‌شود. این اعلام می‌تواند به صورت سیگنال رادیویی، سیمی، یا از طریق شبکه موبایل صورت پذیرد. مرکز کنترل دریافت هشدار حریق و سپس اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی به نیروهای امنیتی، خدمات آتش‌نشانی یا صاحبان محل انجام می‌دهد.

4. واکنش نیروهای امنیتی و خدمات آتش‌نشانی: پس از دریافت هشدار حریق، نیروهای امنیتی مرتبط با سیستم دزدگیر و خدمات آتش‌نشانی به محل مورد نظر اعزام می‌شوند. آنها برای مقابله با حریق و اطمینان از ایمنی ساکنان و جلوگیری از گسترش آتش اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

با استفاده از دتکتور دود در سیستم دزدگیر، می‌توان به صورت سریع و موثر حضور دود و وقوع حریق را تشخیص داده و اقدامات لازم برای حفاظت از اموال و سلاماعمال کنندگان معتبر دزدگیرها، همواره در حال توسعه و بهبود عملکرد و امکانات خود هستند. اطلاعاتی که در دسترس دارم، تا سپتامبر ۲۰۲۱ است و شاید تاکنون تغییراتی در عملکرد چشم خطی و دتکتورهای دود رخ داده باشد. بهتر است با تولیدکننده یا فروشنده دزدگیر مورد نظر تماس بگیرید و از جزئیات و قابلیت‌های اخیر آنها مطلع شوید.

اگر در مورد ددکتور دود/حرارتی اطلاعات بیشتری می خواهید با شماره 02166056081-02166056082 تماس بگیرید